Konstruktørforeningen

Blanketter

Refusion til billigste offentlige transport

Som menigt medlem af KF kan du få dækket udgifter til billigste offentlige transport med bus og tog, når du:

  • Deltager i den landsdækkende Konstruktørdag
  • Deltager i Generalforsamlingen
  • Lægger en frivillig arbejdsindsats ved et af KF´s arrangementer fx Building Green og Byggerimessen.

Når du lægger en frivillig arbejdsindsats i foreningen, dækker KF også udgifter til forplejning, hvis dagen er lang. Og i visse tilfælde dækker KF også tabt arbejdsfortjeneste efter en timesats fastsat af bestyrelsen, hvis der er et reelt løntab.

Søg refusion i forbindelse med udvalg, regionsledelse eller bestyrelse

Du kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et reelt løntab i forbindelse med de møder, du deltager i som følge af dit engagement i bestyrelsen, regionsledelserne eller i et udvalg. Den tabte arbejdsfortjeneste beregnes ud fra en timesats fastsat af bestyrelsen.

Nedsat Kontingent

Du vil typisk have brug for at ændre dit medlemskab, hvis du:

  • Er blevet ledig
  • Er faldet ud af dagpengesystemet
  • Er kommet i arbejde